Ciało w kulturze

Sokrates nakłaniał młodych ludzi do przeglądania się w lustrach. Piękni bowiem mieli zachowywać się odpowiednio do swego wyglądu, a brzydcy zaś, dążyć do tego, by brak urody ukryć poprzez wykształcenie…