Recenzje

Przez całe stulecia kąpiel była passé, a kontaktu z wodą po prostu się obawiano. Uważano, że woda otwiera pory czy szczeliny ciała, przez które dostają się do organizmu choroby. Siedemnastowieczny…