Wydarzenia: Nowy kierunek w ofercie naszej Uczelni

Written by Redakcja
Rate this item
(0 votes)

Wraz z inauguracją nowego roku akademickiego został również zainaugurowany w WSZPZiU w Poznaniu nowy kierunek studiów I stopnia - dietetyka. 3-letnie studia licencjackie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w Poznaniu mają na celu przygotowanie absolwenta do samodzielnego wykonywania zawodu dietetyka: - w instytucjach służby zdrowia, zarówno w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych - w Strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej - w zakładach żywienia - w firmach cateringowych - w ramach indywidualnej działalności ukierunkowanej na promocję zdrowego żywienia Program studiów przewiduje 20 tygodni praktyk w szpitalach, szkołach, przedszkolach, poradniach, domach opieki społecznej i innych instytucjach zbiorowego żywienia.