• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Oblicza różnych odmian czosnku / The Many Faces of Garlic

Oblicza różnych odmian czosnku / The Many Faces of Garlic

Afilacja: Katedra Zdrowia Publicznego i Chorób Cywilizacyjnych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie / Department of Public Health & Lifestyle Disorders, The University of Information Technology and Management in Rzeszow /Kierownik Katedry: Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Gmiński Streszczenie: Czosnek pospolity (lat. Allium sativum) od stuleci używany jest w różnych zakątkach świata ze względu na swoje walory smakowe, ale także szerokie spektrum właściwości leczniczych. Czosnek i jego preparaty są w ostatnim czasie przedmiotem intensywnych badań...

Student kierunku promocja zdrowia i socjoterapia jako edukator – subiektywna ocena własnych kompetencji zawodowych

Student kierunku promocja zdrowia i socjoterapia jako edukator – subiektywna ocena własnych kompetencji zawodowych

Afiliacje: Wyższa Szkoła Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Dłuższe trwanie życia ludzkiego to nie tylko dłuższy okres starości, lecz również dorosłości oraz wczesnej i średniej dojrzałości, a tym samym – dłuższy czas trwania pracy zawodowej i późniejsze przechodzenie na emeryturę. Aby okresy te w ontogenezie człowieka przebiegały optymalnie, niezbędne jest dysponowanie jak najlepszym zdrowiem. Żyjemy bowiem w trudnych ale jakże ciekawych czasach! Sztuka zdrowego, szczęśliwego życia (tu i teraz) z jego najlepszą jakością (QL)...

Wielowymiarowość zdrowia i znaczenia jego subiektywnej oceny w wybranych chorobach skóry / The multidimensional nature of health and the importance of its subjective evaluation in selected skin diseases

Wielowymiarowość zdrowia i znaczenia jego subiektywnej oceny w wybranych chorobach skóry / The multidimensional nature of health and the importance of its subjective evaluation in selected skin diseases

Afilacje: Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu; Uniwersytet Medyczny im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu             Streszczenie: Według definicji podanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), zdrowie oznacza stan dobrego samopoczucia fizycznego i psychospołecznego, a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagania. Nowym elementem tej definicji jest zwrócenie uwagi na wielowymiarowość zdrowia w aspekcie fizycznym, psychospołecznym i emocjonalnym oraz znaczenie subiektywnej oceny zdrowia to jest określenie jakości życia osoby. Do oceny jakości życia u osób ze zmianami skórnymi służą różnorakie, wybiórcze dla poszczególnych...

Dymorfizm płciowy mózgu / Sexual dimorphism of the brain

Kobiety i mężczyźni różnią się nie tylko budową anatomiczną, ale przede wszystkim strukturą morfologiczną i czynnościową mózgu, najistotniejszym narządem ludzkich doznań, działań i emocji. Odmienność zachowań i spostrzeżeń, inna psychika i reakcje, inna wydajność tkanek i narządów, wreszcie inne zachowania i preferencje seksualne – to główne cechy różniące kobietę i...

Read more

Wydanie Konferencyjne

W prezentowanym numerze znalazło się część wystąpień konferencyjnych, wygłoszonych w listopadzie 2013 roku na konferencji „Zdrowie i edukacja – inwestycją w społeczeństwo XXI wieku” zorganizowanej przez naszą Uczelnię. Oto wystąpienie Rektora, Pani Profesor Barbary Raszei-Kotelby, inaugurujące obrady: Szanowni Państwo, Dynamiczny rozwój cywilizacyjny, wkraczanie nowych technologii oraz konieczność angażowania się współczesnego człowieka...

Read more

Wspomnienie o prof. zw. dr. hab. med. Jerzym Bowszycu

Wspomnienie o prof. zw. dr. hab. med. Jerzym Bowszycu

10 marca 2014 roku zmarł prof. zw. dr. hab. med. Jerzy Bowszyc – wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii w Poznaniu, a także ceniony i lubiany wykładowca w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu. Był wzorem wielkiego naukowca, wspaniałym lekarzem klinicystą, ale przede wszystkim – prawym człowiekiem. Pomagał...

Read more