Arkana zdrowego stylu życia

Zdrowie to nie tylko brak chorób, ale także dobra kondycja psychofizyczna. Definicja zdrowia przyjęta przez WHO mówi wyraźnie, że zdrowie to ,,nie tylko nieobecność choroby i niedołęstwa, ale stan dobrego…