Recenzje

Co decyduje o tym, kim jesteśmy: geny czy wychowanie? pytanie to nie straciło na aktualności, mimo kolejnych dekad badań nad ludzką naturą. Spór między „naturystami” a „kulturystami” wypływa z pokusy…