Recenzje

Motto:Wszyscy jesteśmy zrodzeni z ziemi i wody. Ksenofanes z Kolofonu Skąd pochodzimy? To jedno z podstawowych pytań, które stawia sobie człowiek. Odpowiedzi na nie poszukiwali zarówno filozofowie, jak i teolodzy…