Recenzje

całą historię kobiet ukształtowali mężczyźni Simone de Beauvoir, Druga płeć „Okaleczony samiec”, „aberracja natury”, „puch marny”, „irracjonalne stworzenie” to tylko niektóre z określeń przypisywanych kobietom. Przez całe stulecia mężczyźni wypowiadali…