Z kroniki Uczelni

We wszystkich trzech wydziałach Szkoły wdrożono nauczanie przy pomocy e-learningu. Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia jest prof. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak - opiekun przedsięwzięcia.
Tym razem w Gdyni - w Wydziale zamiejscowym WSZuiE w Poznaniu - odbyła się 8. z kolei sesja naukowa nt. Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania procesu strazenia - wyzwania dla lekarzy,…
Magnificencjo, Pani Rektor, Wysoki Senacie, Dostojni Goście i Wy, Droga Młodzieży! Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na kolejnej inauguracji w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu na Wydziale…