Z kroniki Uczelni

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego WSZPZiU w Poznaniu Pani Marta Styszyńska została sekretarzem Studenckiej Rady Miasta Poznania.
Studentka Magdalena Przyborowska zajęła I. miejsce w Akademickich Mistrzostwach Sportowych w pływaniu. Zarówno jej, jak i trenerce - naszej wykładowczyni - pani mgr Grażynie Szmyt - serdecznie gratulujemy!
Minister Edukacji Narodowej przyznał Medal Komisji Edukacji Narodowej Pani wicekanclerz mgr Małgorzacie Przyłuckiej-Skarbińskiej. Pani mgr Małgorzata Przyłucka-Skarbińska od lat jest zaangażowana w rozwój Uczelni zarówno na niwie administracyjnej, jak i…
Uczelnia otrzymała pozytywną ocenę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku Kosmetologia w Poznaniu (Uchwała nr 123/2008 z dn. 13 marca 2008).