Od Redakcji

Dzielimy się z Państwem pierwszym numerem naszego e-kwartalnika „Arkana Kosmetologii”, który w zamyśle Redakcji ma zainicjować kolejne jego edycje on-line. Chcielibyśmy, by stało się ono medium naszej Uczelni, przedstawiając Jej…