Dossier kosmetologa

W dniu 10 lipca 2013 r. przestała obowiązywać ustawa o kosmetykach z 2001 r. (Dz. U. nr 42, poz. 473 z 2001), a uregulowanie kwestii odnoszących się do wprowadzania do…