Arkana zdrowego żywienia

Chlorofil to najbardziej znany barwnik roślinny. Znajduje się w liściach oraz innych częściach roślin eksponowanych na światło. Nazwa chlorofil pochodzi od słów greckich: chloros – zielony oraz phyllon – liść.…
Streszczenie W niniejszym artykule opisano zadania nutrigenomiki związane z badaniem wpływu diet spersonalizowanych na genom człowieka. Stwierdzono, że niektóre składniki diety mają wpływ na uszkodzenia naszego genomu, a niektóre za…
Słowa kluczowe: piramida zdrowego żywienia, zalecenia żywieniowe, historia żywienia Streszczenie Piramida żywieniowa oraz zalecenia żywieniowe nie są nowością ostatnich lat. W niniejszym artykule omówiono pierwsze zalecenia żywieniowe oraz to jak…