Instruktaż podologiczny

Wrastający paznokieć (unguis incarnatus, onychocryptosis) to często występujące schorzenie powstające wskutek dysproporcji między łożyskiem a płytką paznokciową [1]. Płytka paznokciowa wrasta w wały boczne, co powoduje tworzenie się stanów zapalnych,…
Metody korekcji płytki paznokciowej można podzielić na trzy grupy: zabiegowe (leczenie chirurgiczne), zachowawcze (tamponada, rurki protekcyjne) oraz pomocnicze (klamry). Dawniej uważano, iż niezbędne jest chirurgiczne zmniejszenie strefy wzrostowej, poprzez częściowe…