Dostęp do 12 baz EBSCO

Written by Magdalena Komosa-Kaźmierczak
Rate this item
(0 votes)

Z satysfakcją informujemy, że biblioteka WSZUiE w Poznaniu otwiera dostęp do zasobów baz danych zgromadzonych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

 Zapraszamy do korzystania z bazy EBSCO – publishing (pakiet podstawowy), który obejmuje 12 baz zawierających czasopisma naukowe i inne publikacje w języku angielskim: Academic Serach Complete, Business Source Complete, Health Soource: Nursing/Academic edition, Health Source – Consumer Edition, MasterFILE Premier, Newspaper Source & Technology Abstracts (LISTA). Bazy są posadowione na platformie EBSCOhost i dostępne wyłącznie on-line w wersji elektronicznej z serwerów EBSCO Publishing.