Nauka i dydaktyka: E-learning dostępny dla studentów

Written by Redakcja
Rate this item
(0 votes)

We wszystkich trzech wydziałach Szkoły wdrożono nauczanie przy pomocy e-learningu. Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia jest prof. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak - opiekun przedsięwzięcia.