Nauka i dydaktyka: Zmiany w infrastrukturze Uczelni

Written by Redakcja
Rate this item
(0 votes)

Dla poprawy jakości kształcenia Uczelnia rozbudowała infrastrukturę, wykonała kilka generalnych remontów w Poznaniu, Gdyni i Szczecinie, doposażyła pracownie w nowoczesną aparaturę do ćwiczeń i prac badawczych, przygotowała bazę dydaktyczną oraz programy zajęć dla trzech specjalizacji zawodowych (podologia, Wizaż i stylizacja, Kosmetologia praktyczna).