Wydanie Konferencyjne

Written by mgr Magdalena Komosa-Kaźmierczak
Rate this item
(0 votes)

W prezentowanym numerze znalazło się część wystąpień konferencyjnych, wygłoszonych w listopadzie 2013 roku na konferencji „Zdrowie i edukacja – inwestycją w społeczeństwo XXI wieku” zorganizowanej przez naszą Uczelnię. Oto wystąpienie Rektora, Pani Profesor Barbary Raszei-Kotelby, inaugurujące obrady:

Szanowni Państwo,

Dynamiczny rozwój cywilizacyjny, wkraczanie nowych technologii oraz konieczność angażowania się współczesnego człowieka w wiele różnorodnych aktywności w sferze życia prywatnego i zawodowego wytwarza presję na liczne wymogi przejawiania ciągłej gotowości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i społecznej. Osiągnięcie takiego stanu gotowości nie jest możliwe bez profesjonalnego wsparcia edukacyjnego i zdrowotnego. To z kolei jest warunkowane takim kształceniem specjalistów, które będzie gwarantowało osiąganie kwalifikacji zawodowych, kompetencji społeczno-kulturowych oraz cech osobowościowych przydatnych w podejmowaniu zadań wzmagających wyedukowanie współczesnego człowieka, podnoszenie jego umiejętności dbania o zdrowie oraz szczególne umiejętności radzenia sobie z kryzysami zdrowotnymi na miarę XXI wieku.

U podstaw zachowań profesjonalnych kadr mających działać na rzecz edukacji i zdrowia sytuuje się takie kluczowe atrybuty, jak: wysoki poziom usystematyzowanej, zgeneralizowanej i permanentnie aktualizowanej wiedzy; zdolność do dostosowania się zarówno do charakterystyki odbiorcy działań profesjonalnych, jak i zmieniającej się rzeczywistości; ukierunkowanie profesjonalistów na interes społeczny, altruizm, a nie na interes własny; wysoki poziom samokontroli, rozwijany w oparciu o stosowanie kodeksu etycznego oraz norm prawnych regulujących edukację i ochronę zdrowia.

Wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom w sferze edukacji i zdrowia, zapraszamy Państwa do udziału w naukowej debacie podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zdrowie i edukacja – inwestycją społeczeństwo XXI wieku”.

Prof. dr hab. n. med. Barbara Raszeja-Kotelba

                                                                                                                          Rektor Wyższej Szkoły Zdrowia,

                                                                                                                       Urody i Edukacji w Poznaniu