Metody korekcji płytki paznokciowej za pomocą klamer klejonych

Written by Dominika Gawałek
Rate this item
(0 votes)

Metody korekcji płytki paznokciowej można podzielić na trzy grupy: zabiegowe (leczenie chirurgiczne), zachowawcze (tamponada, rurki protekcyjne) oraz pomocnicze (klamry).      

Dawniej uważano, iż niezbędne jest chirurgiczne zmniejszenie strefy wzrostowej, poprzez częściowe bądź całkowite usunięcie płytki paznokciowej. Według tej teorii, po resekcji nowo wyrastający paznokieć powinien być węższy, przylegać w całości do łożyska i nie powodować dalszych uszkodzeń przyległych tkanek. Jednakże w konsekwencji zabieg skutkuje dużym odsetkiem nawrotów, bolesnością podczas wykonania i po zabiegu oraz występowaniem deformacji. W związku z małą efektywnością metody zabiegowej, alternatywą stało się stosowanie ortonyksji.

Ortonyksja (z greckiego ortho - prosty, onyx - paznokieć) jest to podologiczna metoda korekcji paznokcia za pomocą klamer. Główną zasadą działania klamer jest zmiana toru wzrostu paznokcia poprzez działanie odpowiednich sił na brzegi paznokcia.

Celem stosowania klamer korygujących jest przywrócenie prawidłowej krzywizny płytce paznokciowej, korekcja kierunku wzrostu paznokcia a także zapobieganie ponownemu wrastaniu lub wkręcaniu. Ponadto dzięki tej metodzie możemy zmniejszyć bądź całkowite znieść ucisk na wał paznokciowy, jak i również zapobiegać rogowaceniu i tworzeniu się odcisków w wałach paznokciowych.

         W technice tej istnieją również przeciwwskazania, jak zahamowanie wzrostu płytki paznokciowej, onycholiza, stan zapalny z wysiękiem, czy choroby paznokci.

Do klamer naklejanych zaliczamy klamry plastikowe (B/S Classic, B/S Quick) oraz metalowe (np. Onyclip). Poniższa tabela przedstawia procedury zabiegowe związane z ich nakładaniem.

Klamry można stosować zarówno przy paznokciach jedno- jak i dwustronnie wrastających. Główną zaletą klamer naklejanych jest możliwość przyklejenia ich blisko miejsca wrastania płytki paznokciowej. Dodatkowo klamrę Onyclip można poddać ponownej aktywacji, dzięki czemu można jej używać wielokrotnie. Za ich wadę z kolei  mozna uznać ryzyko odklejenia. Ponadto klamra B/S nie sprawdza się przy paznokciach wkręconych.

 

Tab. Technika zakładania klamer.

B/S Classic

 

B/S Quick

 

 

Onyclip

 

 

1. Opracowanie płytki    paznokciowej i wałów okołopaznokciowych

2. Sprawdzenie miejsca wrastania paznokcia

3. Dobór odpowiedniej wielkości   klamry

4. Odtłuszczenie płytki

5. Zmatowienie klamry

6. Wyznaczenie punktu naklejenia klamry

7. Nałożenie kleju na klamrę

8. Aplikacja klamry – od środka do boków

9. Regulacja siły naprężenia

 

1. Opracowanie płytki paznokciowej i wałów okołopaznokciowych

2. Sprawdzenie miejsca wrastania paznokcia

3. Dobór odpowiedniej wielkości klamry

4. Odtłuszczenie płytki

5. Zmatowienie klamry

6. Nałożenie kleju na klamrę

7. Aplikacja klamry – od boku do boku

8. Usunięcie podkładu nośnego

9. Regulacja siły naprężenia

 

1. Opracowanie płytki paznokciowej i wałów okołopaznokciowych

2. Sprawdzenie miejsca wrastania paznokcia

3. Dobór odpowiedniej wielkości klamry

4. Modelowanie klamry – regulacja siły naprężenia

5. Odtłuszczenie płytki

6. Odtłuszczenie klamry

7. Nałożenie kleju na klamrę

8. Aplikacja klamry – od boku do boku

 

 Źródło: opracowanie własne.

Przy doborze klamry należy kierować się indywidualnym stanem przedmiotowym płytki paznokciowej, aby zabieg odniósł oczekiwany rezultat. Terapia trwa aż do zlikwidowania problemu.