Czym są "Arkana Kosmetologii"?

Written by Magdalena Komosa-Kaźmierczak
Rate this item
(0 votes)

Dzielimy się z Państwem pierwszym numerem naszego e-kwartalnika „Arkana Kosmetologii”, który w zamyśle Redakcji ma zainicjować kolejne jego edycje on-line. Chcielibyśmy, by stało się ono medium naszej Uczelni, przedstawiając Jej aktywność na polach edukacyjnym i naukowym oraz, by załączone w nim teksty artykułów, odsłaniały najbardziej praktyczny wymiar pracy kosmetologa.

Zapraszamy do zaglądania na naszą stronę i odkrywania tajemnic tego zawodu!